Children of Brazil

brazil-cirio-children

Belem, Amazon, Brazil, October 2015.

 

brazil-belem-girl

Belem, Amazon, Brazil, October 2015.

 

brazil-ouropreto-children

Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil, September 2015.

 

brazil-rio-children

Rio de Janeiro, Brazil, September 2015.

 

amazon-bus-children

Porto Velho (Amazon) to Cuiaba (Mato Grosso), Brazil, October 2015.

 

brazil-iguazu-children

Foz do Iguaçu, Brazil, September 2015.

 

brazil-belem-children

Belem, Amazon, Brazil, October 2015.

 

brazil-morretes-children

Morretes, Paraná, Brazil, September 2015.